Björn Westerström, Pauli gymnasium, är Sydsveriges bästa lärare 2012!

Ingen skola blir bättre än sina lärare. Därför uppmärksammar Handelskammaren årligen en lärare som har en förmåga utöver det vanliga att lära ut och entusiasmera. Vi ska ha Sveriges bästa skola och i jakten på att uppnå detta mål har vi för fjärde året sökt en lärare med särskilt goda egenskaper.

Björn Westerström undervisar på Pauli gymnasium i Malmö i ämnena religion, svenska, historia och litterär gestaltning.

Juryns motivering lyder:
”Med ett starkt engagemang inspirerar han inte bara till lärande utan skapar också plats för hårt arbete från elevernas sida. Han har en pedagogik som levandegör ämnenas relevans för eleverna och dessutom kryddas lärandesituationen alltid med en rejäl skopa humor och energi. Björn Westerström visar vad som sker när man motiverar elever att vilja lära sig och är därför en välförtjänt mottagare av utmärkelsen Sydsveriges bästa lärare2012.”

Björn Westerström om utmärkelsen:

– Jag är oerhört rörd över detta, både över att det finns en sådan utmärkelse, att jag fått den och kanske allra mest av att mina elever nominerat mig. Läraren arbetar mycket i nuet och får inte alltid se de frukter av arbetet som verkligen betyder något. Att bli nominerad av elever som tagit studenten ger mig bekräftelse på att jag gjort något betydelsefullt. Lärandet är en dialog som kräver två aktiva parter så om det nu är så att jag är en bra lärare så beror det lika mycket, om inte mer, på mina elever som på mig själv.

Handelskammarens Lärarpris är en årligen återkommande utmärkelse. Förra årets vinnare var Annette Carlström från Katedralskolan i Lund. Hon deltog i årets jury, som också bestod av Handelskammarens ordförande Nicolas Hassbjer och Handelskammarens vice VDPer Tryding. Priset delas ut ikväll (torsdag den 29 november) på Handelskammarens Höstmöte som hålls i Malmö Börshus kl 17.30.

Handelskammaren jobbar kontinuerligt med behovet av bra lärare och har bland annat skrivit en rapport i ämnet: ”Sätt lärarna i första klass” med förslag på en långsiktig lösning på skolans problem. Ta del av rapporten här.

0