Två av tre skånska företag har rekryteringsproblem

Skånska företags expansion hämmas av att de har svårt att hitta rätt kompetens. Två av tre företag som har försökt rekrytera det senaste halvåret upplever svårigheter att få tag i personal med rätt kompetens. I vissa fall har rekryteringsproblemen inneburit att de har tvingats skjuta upp planerade aktiviteter eller förlorat order. Det finns även tecken på att arbetskraftsbristen är större i Skåne än övriga landet.

I en nyligen genomförd undersökning frågade vi skånska företag om upplevda hinder för tillväxt och expansion. Två av tre företag som har försökt anställa anger att de har haft svårt att få tag i personal med rätt kompetens. Det innebär att av samtliga företag i undersökningen upplever nästan hälften, det vill säga 44 procent, rekryteringsproblem.

Rekrytering av rätt kompetens i Skåne
Andel verksamheter som försökt rekrytera personal 67%
Andel av samtliga verksamheter som har upplevt svårigheter att fylla vakanser med rätt kompetens 44%
Andel av samtliga verksamheter som har förlorat order pga. kompetensbrist 13%

Källa: Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, november 2015. n=148 Anm.: Konkreta frågor: ”Har ditt företag under de senaste 6 månaderna försökt rekrytera/rekryterat ny personal?” och ”Har ditt företag under de senaste 6 månaderna upplevt att det är svårt att hitta ansökande med rätt kompetens för en vakans?” och”Har ditt företag under de senaste 6 månaderna upplevt att ni har förlorat ordrar eller behövt skjuta upp planerade aktiviteter som ett resultatet av att ni inte kunnat fylla vakanser med kvalificerade medarbetare?”

Problem med att rekrytera har i många fall negativa konsekvenser för verksamheter i form av att mer resurser används för rekryteringsaktiviteter, att andra planerade aktiviteter skjuts upp eller att företag tappar order. Drygt 10 procent av företagen uppger att de förlorat order eller fått skjuta upp planerade aktiviteter på grund av rekryteringsproblem.

”Vi ser nu ett ökat tryck i ekonomin men utbildningssystemet behöver leverera bättre för att hänga med” säger Per Tryding, vVD Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

Läs hela PM här: http://www.handelskammaren.com/paaverkan/rapporter/

För mer information, vänligen kontakta
Per Tryding, vVD Handelskammaren; 040-690 24 09

0