Godsflöden genom Skåne och Danmark

I Godsflöden genom Skåne och Danmark analyseras i detalj utvecklingen av godsvolymer i Öresundsregionen. Baserat på unik data kring flöden i Norden och Europa analyseras olika typer av varuflöden. Analysen genererar prognoser som tyder på massiv tillväxt av godstrafiken från dagens nivåer.

Ladda ner dokumentet

0