I tid och otid

Vi har under en månad följt en arbetspendlare som dagligen reser mellan sin bostad i Ystad och sin arbetsplats i Malmö. Resenärens restider har dokumenterats och jämförts med Skånetrafikens reseplanerare dag för dag. Resultatet visar på en helt annan trafikbild än den som reseplaneraren förmedlar.

Ladda ner dokumentet

0