Bristen på lärare är tämligen akut

Skånska Dagbladet: Sommarlovet är slut och för många är det med blandade känslor som skolan börjar. Enligt Skolverket är behovet av att rekrytera nya lärare inom det närmaste fem åren uppe i 70 000 nya lärare. Bara i Skåne behövs 10 000 nya lärare fram tills 2019.

Ladda ner dokumentet

0