Bygg ut längs flestkusten

Dagens Samhälle: Satsningar på infrastrukturen i Sverigeförhandlingen måste inkludera västkustenmed Malmö, Göteborg, Köpenhamn och Oslo. Låt inte landsgränser begränsa utvecklingen i Nordens mest folkrika region – ”Flestkusten”

Ladda ner dokumentet

0