Det är dags att koppla upp Kronobergs län

Smålandsposten: Man ska inte behöva hänga ut genom köks- eller kontorsfönstret för att få mobiltäckning i Kronoberg.

0