Tunnelns kapacitet kan inte utnyttjas till fullo

Helsingborgs Dagblad: Hallandsåsen har varit en barriär mellan Skåne och Halland. Tunnelbygget har av många betraktats som lösningen på problemet. Men det arbetet är ännu inte färdigt, skriver Gustaf Lorentz, analyschef vid Sydsvenska handelskammaren.

Ladda ner dokumentet

0