Modell som avhjälper trängsel

Helsingborgs Dagblad: I en stor region som Öresundsregionen är det självklart att det kommer finnas behov för minst ytterligare två fasta förbindelser i överskådlig tid. Eftersom HH-förbindelsen kan bära sina egna kostnader kan den tillsammans med Öresundsförbindelsen läggas i ett gemensamt bolag.

Ladda ner dokumentet

0