Skolans mirakelmedicin är högre lärarlöner

Dagens Samhälle: Läget i den svenska skolan är akut. Generella löneökningar skulle höja yrkets status och attrahera talangerna till yrket. Det är lärarna som är den avgörande faktorn för resultatet i den svenska skolan.

Ladda ner dokumentet

0