Visst har det varit tuffa diskussioner mellan den danska och svenska sidan men i grund och botten har vi varit överens

Helsingborgs Dagblad: Det danska förslaget om en revitalisering av Öresundskomiteen under namnet Greater Copenhagen and Skåne Committee speglar en vilja till nystart och gemensamt fokus på tillväxt. Låt oss därför från svensk sida gå med i den nya organisationen.

Ladda ner dokumentet

0