Rätt kunskap stärker regionernas ställning

Dagens Samhälle: Rätt kunskap är ett kritiskt element i en strategi som syftar till att behålla eller stärka en regions ekonomiska ställning. Vikten av att erbjuda en attraktiv arbetsmarknad, men också en stimulerande boendemiljö och ett varierat utbud av kultur kan inte överskattas.

Ladda ner dokumentet

0