Almedalen – återblick

I år var politikerveckan tillbaka och vi var på plats för att delta i debatten. Tillsammans med Västsvenska-, Östsvenska- och Jönköpings Handelskammare skapa vi en arena där vi diskuterade näringslive...
Läs mer

”Utanförskapet är en tickande bomb”

Debattartikeln publicerades i Svenska Dagbladet 2022-06-21. Alla talar om utanförskapet, men ingen kommer att kunna göra någonting åt det så länge det råder en sådan förvirring kring vad som menas med...
Läs mer

Handlingsplan 2022

På Höstmötet 2020 antog Handelskammaren en vision med en målbild och prioritering av hur regionen kan utvecklas till 2025. Utifrån denna vision skapas en årlig handlingsplan med insatser som bidrar ti...
Läs mer

Migrationens kraft hos Handelskammaren

Ikväll lanseras boken Migrationens kraft – därför behöver vi öppna gränser hos Handelskammaren i Malmö. De två författarna Johan Norberg och Fredrik Segerfeldt kommer under ett seminarium att berätta ...
Läs mer