Slå ihop trafikbolagen

Barometern OT: Om Sverige ska bli ett miljömässigt hållbart land måste arbetspendlingen ske i hög grad med kollektivtrafik, även när pendlingen går över länsgränser. Något som är krångligt idag och bidrar till tidsförluster för resenären.

Ladda ner dokumentet

0