Underlätta arbetspendlingen

Ystad Allehanda: Ett av de mål som man försöker uppnå är bättre fungerande arbetsmarknader genom bättre pendling. Vill man uppnå det målet bör det ske en satsning på Österlen.

0