Gränskontrollerna påverkar näringslivet i Greater Copenhagen negativt

Sydsvenska Handelskammaren och Dansk Erhverv har nu frågat företag i Greater Copenhagen hur de upplever att de har påverkats. Av de företag som har affärer mellan Sverige och Danmark svarade hela 23 % att de påverkats negativt av införandet.

Ladda ner dokumentet

0