”Det går att hitta ett system där bilar skapar förutsättningar för tågtrafik”

Sydsvenskan: Skåne och Öresundsregionen behöver nya strategier för vägar och järnväg. En nyckel finns i upplägget med Öresundsbron, för fordonstrafiken subventionnerar tågen. Ett system med biltullar där intäkterna går till att investera i nya tågsatsningar är en möjlighet. Det skriver Per Tryding, vice vd för Sydsvenska handelskammaren

Ladda ner dokumentet

0