”Problematiken kring gränskontrollerna: vart fjärde företag påverkas”

Sverige har i drygt ett år haft två sorters kontroller vid gränsen mellan Sverige och Danmark. Dels en gränskontroll av polis i enlighet med Schengen men även en ID-kontroll där Sverige är det enda EU-land som utför dessa på tåg, buss och färjor. Det är väl dokumenterat hur pendlare har påverkats av detta.

Sydsvenska Handelskammaren och Dansk Erhverv har nu frågat företag i Greater Copenhagen hur de upplever att de har påverkats.

Av de företag som har affärer mellan Sverige och Danmark svarade hela 23 % att de påverkats negativt av införandet.

Detta är stora och allvarliga tal. När vi ser motsvarande feedback från företag i en konjunkturmätning tyder det på rejäl avmattning, säger Per Tryding

Omkring 15 % av samtliga företag inom området påverkats negativt av gränskontrollerna mellan länderna, även om alla dessa företag inte nödvändigtvis hade ärenden över sundet.

Konkret uppger var tionde företag problem i form av att

  • möjligheterna att investera över sundet har försvårats
  • kontrollerna har tagit fokus från möjligheter till försäljning och samarbete på andra sidan
  • det har blivit svårare att rekrytera över landsgränserna till följd av kontrollerna

Analysen visar även att ID- och gränskontrollerna verkar mest påtagliga för de svenska företagen, där närmare vart fjärde företag upplever att kontrollerna fört med sig negativa konsekvenser.

Det är ID-kontrollerna snarare än gränskontrollerna som står för merparten av problemen. Detta är ytterligare bevis för att ID-kontrollerna bör avvecklas snarast, de drabbar svenska företag och svenska jobb mest, säger Per Tryding

Undersökningen är genomförd genom en enkät bland 322 företag i Greater Copenhagen består av tre olika områden: Region Skåne, Region Själland och Region Hovestaden. 

Ta del av hela rapporten här.

Per Tryding är vice VD på Sydsvenska Handelskammaren och internationell ekonom (Lunds universitet) och PhD i lärande (Århus universitet, Danmark)

0