”Behovet av att bygga ut E6 har blivit en symbolfråga.”

Sydsvenskan: Det finns de som av politiska skäl hävdar att utbyggda och nya vägar i sig ger mer trafik och bortser från att det måste finnas ett behov av att använda dem, skriver Per Tryding, vice vd för Sydsvenska handelskammaren.

Ladda ner dokumentet

0