Sveriges bästa lärare 2018 är utsedd!

För att lyfta vikten av engagerade och inspirerande lärare i Sverige delas, för tionde året i rad, utmärkelsen Sveriges Bästa Lärare ut. Initiativtagaren Sydsvenska Industri- och Handelskammaren presenterar med stolthet vinnaren av Lärarpriset år 2018: Maria Glawe från Söderslättsgymnasiet i Trelleborg!

Årets vinnare av Lärarpriset, Maria Glawe, är förstelärare och speciallärare inom språk-, läs- och skrivutveckling vid Söderslättsgymnasiet i Trelleborg. Utöver sin lärarroll är Maria drivande och engagerad i diverse initiativ kopplade till skolvärlden.

Juryns motivering lyder:
Men sin förmåga att skapa en trygg och inkluderande lärmiljö och samtidigt vara drivande i nya, kreativa projekt hjälper hon sina elever att nå sin fulla potential. I sin undervisning förenar hon värdeskapande lärande med verklig samhällsförankring när hon projektleder uppdrag med aktörer i näringslivet. Genom att sätta lärandet i ett större sammanhang lyckas hon skapa en glädje i att lära sig och utvecklas. Maria andas utveckling, innovation och mod, och är en förebild för både elever och lärare. För sitt gedigna engagemang och sin pedagogiska skicklighet är Maria värdig utmärkelsen Sveriges Bästa Lärare 2018.

Maria Glawe om utmärkelsen:
Jag är oerhört glad och stolt att få utmärkelsen Sveriges bästa lärare. Priset är en fin bekräftelse på att min passion för lärande, mitt dynamiska ledarskap och kreativa sätt att designa undervisning gör skillnad för elevernas lärande och bidrar till att utveckla den svenska skolan. Att vara lärare innebär att vara del av något större, vilket är fantastiskt. Det är således ett privilegium att få vara en betydande person i unga människors lärande och utveckling. Hälsa och lärande går hand i hand, därför behöver utbildning designas utifrån ett holistiskt perspektiv. Jag är väldigt tacksam för berikande samarbete med elever, kollegor och andra aktörer i och utanför skolan. Genom samarbete och fokus på långsiktighet kan vi tillsammans skapa en bättre värld genom utbildning.

Handelskammarens årliga lärarpris delas ut efter noggrann överläggning. Juryn består av Nicolas Hassbjer, grundare av HMS och ordförande i Handelskammaren, Charlotta Falvin, styrelseproffs, Per Samuelsson, VD Beijer Electronics samt Handelskammarens vice VD Per Tryding. Deltar gör i juryn gör även Lina Hultqvist, ordförande i Sveriges elevkårer och Marie Ström, vinnare av Lärarpriset 2017.

Lärarpriset delas ut under Handelskammarens Årsmöte den 31 maj, i Malmö Börshus.

För att följa Lärarpriset, besök http://www.facebook.com/lararpriset och http://www.twitter.com/lararpriset

0