Remissvar avseende ”Förslag till nya lokala trafikföreskrifter om förbud mot omkörning med tung lastbil på väg E6”

Handelskammaren har givits möjlighet att yttra sig om förslaget ”Förslag till nya lokala trafikföreskrifter om förbud mot omkörning med tung lastbil på väg E6” diarienummer: 258-31356-2018 och vill framföra följande:

Ladda ner dokumentet

0