Remissvar ”Angående innovationsframtid Skåne”

I samband med att Region Skåne planerar en ny innovationsstrategi har Handelskammaren givits möjlighet att bidra med inspel. Handelskammaren arbetar för att förutsättningarna för att driva affärsverksamhet i Sydsverige ska bli så goda som möjligt och ser mycket positivt på att Region Skåne involverar sig i näringslivets utveckling.

Ladda ner dokumentet

0