Executive Business Assistant

Författare: Caroline Rundberg. Publicerad i Sydsvenskt Näringsliv 2020 nr. 2

VD-assistenter och liknande yrkesroller som chefsassistenter och ledningsgrupp-koordinatorer bär ofta ett tungt ansvar i företagsorganisationen. Ändå är utbildningsutbudet för det mångfacetterade arbetet starkt begränsat. Ett faktum som fick Handelskammarens vd-assistent Marie Voss att ta fram skissblocket.

Det är vanligt att den som tillträder som assistent känner sig oförberedd och har svårt leva upp till de förväntningar som finns på rollen, både internt på företaget och vid externa kontakter. Detta hade Marie Voss, i sin roll som ledare för Handelskammarens nätverk för vd-assistenter men även i andra sammanhang, hört många vittna om.
Det är så mycket du förväntas veta som vd-assistent. Det slog mig en dag: tänk om jag fått en utbildning med mig från början, tänk vad mycket enklare rollen hade varit att ta sig an. Så jag började spalta upp det som förväntas i rollen för att kunna hjälpa framtida vd-assistenter, berättar Marie Voss.

Marie tog kontakt med IHM Business School som direkt nappade på idén. Resultatet blev utbildningen Executive Business Assistant. Utbildningen är uppdelad på fem heldagar och innefattar alla de ämnen som Marie skrev ner i sitt block den där dagen.
Det jag skrev ner rörde allt från ekonomi till affärskunskap, vett och etikett, diplomati, digitalisering och språk – allt som man förväntas kunna från början.

Intresset var stort när utbildningen lanserades och den första gruppen drog igång tidigt i våras. Trots pågående pandemi har utbildningstillfällena genomförts med deltagare både på plats och online.
Det var väldigt roligt att se det stora intresset – vi har fått deltagare inte bara från Sydsverige utan från både Stockholm och Norrköping. Det stora intresset har gjort att vi planerar en ny grupp redan till hösten.

Erfarna mentorer

En stor bonus med utbildningen är att alla deltagare får en personlig mentor – någon med gedigen erfarenhet av yrkesrollen. Gunilla Asp har mer än 20 års erfarenhet som vd-assistent på SVT och är en av mentorerna.
– Inför mentoruppdraget tänkte jag att om jag med min erfarenhet kan hjälpa en färsk assistent med goda råd, vilka fallgropar man ska akta sig för och hur man behåller sitt lugn i stressade situationer och gör ett bra jobb, så är nöjet lika mycket på min sida, säger Gunilla Asp.

I en helt annan bransch men i samma yrkesroll finns Lotta Mårtensson, Executive Assistant & Coordinator på Sony Mobile Communications. Även Lotta är mentor till en av deltagarna.
Jag tycker att det är både intressant och givande att se andra människor växa. Samt känslan av att man får möjlighet att hjälpa en kollega med lite tips och tricks som kan underlätta vardagen på arbetet. Sen är jag övertygad om att man får något annat i retur själv som man kan ta till sig.

Till hösten startar Business Executive Assistant för en ny grupp. Är du intresserad av att delta är du välkommen att kontakta Marie Voss på marie.voss@handelskammaren.com. Mer information om utbildningen hittar du här.

Röster från deltagare:

0