HR-tips i coronatider

Text: Johanna Krantz. Först publicerad i Sydsvenskt Näringsliv nr 2 2020. Uppdaterad 4 juni 2020.

Alla delar i en organisation påverkas av coronakrisen, kanske allra mest HR som plötsligt står i centrum av disruptiva arbetsförhållanden och får ansvara för situationer man är oprövad i. Helena Ekdahl, senior rekryteringskonsult på K2 Search och HR Executive samt tidigare HR-chef, ger oss sina bästa tips kring utmaningar och möjligheter som många HR-chefer ställs inför.

Hur ska man som HR stötta alla chefer i krisen?

Den viktigaste kommunikationskanalen är den närmaste chefen. Där har HR en viktig roll att stötta och coacha chefen i både krishantering och kommunikationsstöd. Säkerställ att alla ledare har underlag för att kommunicera enhetligt och tydligt. Identifiera och hjälp de som behöver särskilt stöd.

Hur ska ni hantera er internkommunikation i en pågående kris?

Håll ett grepp om kriskommunikationen för att undvika felaktigheter, ryktesspridningar och förtroendekriser. Om vi misslyckas med kommunikationen så har det en direkt inverkan på medarbetares hälsa, företagets kultur och produktivitet vilket i sig kan göra krisen djupare. Här är det viktigt att kroka arm med kommunikationschefen, finns det ingen så ta en extern resurs.

Hur nyttjar ni resurser internt?

HR har troligtvis bäst helhetsförståelse för vilka kompetenser som finns i företaget och bör lyfta fram dessa för att snabbt kunna anpassa organisationen och arbetsuppgifterna utifrån vad krisen kräver. En företagskultur med en stark värdegrund skapar en bättre grogrund för nya initiativ och underlättar förändringsarbetet väsentligt. Uppmuntra ledare till att föregå med ett gott exempel – hjälp till i den funktion som har störst belastning. Och glöm inte intern storytelling – berätta om de positiva initiativ som tagits och uppmuntra flexibiliteten.

Hur ska HR hantera all information som ständigt ändras?

Utse en krisledare som håller i helheten och följer upp. Överväg att ta in en extern resurs för specifika detaljer och det externa informationsflödet. Krisarbete är ansträngande och kan riskera att vi tappar fokus på vår ordinarie business – därför kan det vara oerhört värdefullt att ta in extern resurs för att hålla ihop det hela. Se även över en omfördelning av det interna arbetet på HR och se till att bli avlastad med vissa ordinarie arbetsuppgifter.

Så får du medarbetarna med dig i krisen

En kris skapar samhörighet – känslan av att ”vi har varit igenom krig tillsammans” skapar starka band. Nu är det läge att våga vara transparent och kommunicera en spelplan som alla får känna sig delaktiga i. Det skapar en vi-känsla och lojalare medarbetare. Alla behövs!

0