Remissvar ang. hastighetsbegränsningar i Skåne län

Handelskammaren har tagit del av Trafikverkets föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 13, 15, 109 och 110 i Skåne. Handelskammaren tillstyrker ej besluten att sänka hastigheten på vägarna då det försämrar förutsättningarna för att samhällena längs med vägen och i förlängningen även för regionen.

Handelskammaren föreslår istället att Trafikverket tillsammans med regeringen tar fram en plan för att genomföra nödvändiga investeringar i hela landet. Nedskyltning av hastigheter sker på många orter i hela landet och sammantaget är vår bedömning att detta påverkar tillgängligheten i hela landet starkt negativt.

Samtliga yttranden hittar du i länkarna nedan:

0