Nyfiken på framtiden – samtal med Stig-Björn Ljunggren

Nyfiken på framtiden – vi möter de som formar den

I vår serie ”Nyfiken på framtiden” samtalar vi med intressanta personer för att tillsammans försöka skapa förståelse för hur samhället förändras och utvecklas.
I fjärde avsnittet gästas vi av Stig-Björn Ljunggren, politisk chefredaktör på Sydöstran. I intervjun diskuteras media och hur medias utveckling påverkar vårt samhälle.

Du har skrivit en bok tillsammans med Staffan Dopping som heter ”Inte lögn, inte sant”, som handlar om media och medias roll. Framtiden påverkas mycket av media och hur media fungerar. Det finns nuförtiden en frustration i samhället över att det är mycket lögn i media, och man tycker att det var bättre för när alla tittade på tv1. Men du håller inte med?
– Vi ska ha klart för oss att media har en teknik för hur man berättar saker och ting, och den tekniken är lika för media som för oss. Jag brukar göra liknelsen med någon som ska hålla ett tal på ett bröllop. Det är bullrigt och folk har annat att tänka på, och mitt i det här är det någon som ställer sig upp för att tala. Vi alla vet att det är fruktansvärt om talaren inte är förberedd. Först ska man ha en intressant inledning, sedan måste man ha en poäng, och till sist måste man avsluta det med något vitsigt. Vill man ha åhörarnas uppmärksamhet ska det vara kort och kondenserat. När man vänder sig till brudparet kan man inte berätta allting. De som försöker göra det, samt inte har förberett sig, blir för det första hatade av de åhörarna, och för det andra börjar folk prata med sina grannar och låtsas få mobilsamtal för att kunna gå ut. Det är samma skruvstäd som media sitter i. Man måste vara kort, rapp och intressant så att folk inte byter kanal eller stänger av. Mottagaren har en uppmärksamhetsresurs som man måste hushålla med.

Skulle du säga att media styr mer idag än tidigare?
– Det är inte att media styr, utan det är att samhället styrs efter den mediala logiken. Tidigare rådde den partistiska logiken. Då kunde storföretagen åka ut till Erlander på Harpsund, så satt de där under en middag och bestämde sig för att nu ska vi satsa på exempelvis svensk flygindustri och vi ska ha ett flygbolag som behärskar världen.
Det var den vägen man gick. Om du vill ha en satsning på exempelvis flyget idag så utkämpas den kampen i media och med den mediala logiken. Du måste du veta hur du för dig i media för att få det genomslaget. Du ska veta vad du ska och inte ska säga, samt i vilken miljö. För att återvända till bokens titel ”Inte lögn, inte sant”, så är vår poäng att när man kommunicerar måste det göras på ett planerat sätt så att man får igenom huvudbudskapet. Det gör att man inte får med alla fakta och man vrider även på en del faktauppgifter. Det är inte lögn, men det är inte sant heller.

Vi befinner oss i en oerhört omvälvande tid där just makten och kunskapen kring media kommer att forma utvecklingen i samhället. Är du optimistisk inför framtiden?
– Ja, det rullar på. Det finns ett turkiskt ordspråk som säger ”hundarna skäller, karavanen drar vidare”. Det har alltid funnits problem, men de dyker upp i andra former. I grunden är det mycket bättre idag. Vi är lite osäkra på oss själva, men det innebär ju att vi har en mycket större chans att prova på olika livsstilar.
Vår poäng med boken är att enligt den mediala logiken ska vi misstro allt. Vi ska utgå ifrån att det finns en konspiration och att överheten ljuger för oss. Media delar in makthavare i två grupper – de som är avslöjade och de som ännu inte är avslöjade. En av poängerna här är att det leder fram till den populistiska tankefiguren där man inte ska tro på någonting, vilket är rätt likt den mediala logiken. Jag tror att populismen hittar mycket av sin näring ur medias sätt att betrakta tillvaron. Det kan man vara lite orolig över, då det leder fram till att vi får rätt konstiga politiska företräde. Vi har ju den här kanaljen i vita huset.

0