Näringslivsfrukost i Helsingborg

Vid ett flertal tillfällen om året bjuder vi tillsammans med Helsingborgs stad, Svenskt Näringsliv och Företagarna in till Näringslivsfrukost. På näringslivsfrukostarna ges information från Helsingborgs stad samt möjligheten att ta del av intressanta föreläsningar, mingla och knyta nya kontakter. Den 21 oktober intog vi scenen för att presentera en omvärldsanalys om regionen.


Per Tryding, vice VD på Handelskammaren, inledde föredraget med att kommentera Helsingborgs framtida möjligheter.
Ska man säga ett enda ord summerar Helsingborgs framtida möjligheter så är det ordet ”marknad”. För det här är en marknadsdriven region. Det finns ingen så här stor stad som saknar storstatlig myndighet historiskt sett, utan det här är en stad byggd av företagen.

Se hela presentationen i klippet ovan.

Näringslivsfrukosten modererades av Katarina Björnsdotter, Handelskammarens Regionchef norra Skåne och södra Halland:
Vi drar ihop ett rejält jobb med HH-förbindelsen tillsammans med Helsingborg Stad. Kan du beskriva lite av det jobbet och hur vi involverar näringslivet i projektet?
Vi har samarbetat länge med Helsingborgs stad. Det finns en HH-grupp med danska och svenska representanter som vi har suttit med i länge. Arbetet har trappats upp, speciellt på den danska sidan där Dansk Industri har klivit in tyngre i arbetet. Nu satsar de på detta och det är ett tecken i tiden och mycket betydelsefullt. Sen har vi skapat HH-executive forum och där sitter helt enkelt företagsledare och tunga aktörer som är med och promoverar denna förbindelse, svara Per.

0