Q & A – så kan du kompetenshöja dig och din personal

Denna Q &A hjälper dig i sökandet efter rätt kompetenshöjningsinsats för dig och för din personal.

Varför lyfts Corona-krisen som en viktig tid och möjlighet att kompetenshöja mig eller min personal?

Corona har snabbt förändrat spelplanen och förutsättningarna på våra arbetsplatser. Social distansering och hemarbete har blivit vår vardag. Dessutom har företag ibland varslat, permitterat och sagt upp personal.

Finns det krispaket som satsar på utbildning?

Finns Absolut. En inte obetydlig del av krispaketen gällde ökade möjligheter till kompetensutveckling. Här är några av de viktigare delarna i statens satsningar på området:det krispaket som satsar på utbildning?

Höjda anslag till universitet och högskolor för att öka antalet utbildningsplatser.

Särskilda insatser för att öka antalet sommarkurser.

Särskilda insatser för utbyggd distansundervisning och öppen nätbaserad utbildning (så kallade Moocs, massive open online courses).

Utökat antal platser på regional yrkesvux och förbättrade möjligheter att få studiestöd för studier på yrkeshögskola.

Utökat antal platser på yrkeshögskola och en satsning på kortare kurser.

CSN slopar fribelopp för studier vid sidan av arbete under 2020.

Vad finns det för utbildningsmöjligheter?

Det finns ett stort utbud av utbildningar och stödinsatser. I korthet kan man säga att det finns tre vägar att gå:

  1. nyttja det allt större utbudet av gratisutbildningar på distans
  2. använda sig av reguljära utbildningar inom universitet, yrkeshögskola och kommunal vuxenutbildning (komvux).
  3. delta i något av de regionala projekten som lanserats där möjligheten till skräddarsydda kompetensförsörjningsinsatser finns.

Mer om dessa alternativ hittar du i denna Q&A

Måste man vara permitterad eller varslad för att ta del av de utbildningsmöjligheter som erbjuds?

Nej, de flesta insatserna är tillgängliga för alla. Det kan förekomma regionala skillnader beroende på var ditt företag är lokaliserat.

Gratisutbildning på distans, hur funkar det och var hittar jag dem?

Många organisationer erbjuder gratis utbildningar, i synnerhet digitala, och där har bland annat Region Skåne skapat Utbildningsakuten med en överblick över olika utbildningarna. Utbildningarna som presenteras är öppen även för företag som inte är lokaliserade i Skåne. Våra kollegor på Västsvenska handelskammaren har gjort en sammanställning över tillgängliga utbildningar – delvis med fokus på ökad digital kompetens inom industrin. Även här finns vissa delar som är öppna för alla.

På utbildning.se finns samlat en rad utbildningar. Observera att många av dem kostar.

Kan tid som medarbetare är permitterade på användas till kompetenshöjande insatser som behövs på mitt företag?

Utbildning regleras normalt sett inom ramen för kollektivavtal på lokal eller central nivå. I de fall företagen inte har ett kollektivavtal, eller möjligheten inte ryms inom avtalet, finns inte möjlighet att beordra personal att kompetenshöja sig på permitterad tid.

Vilka utbildningar inom reguljärt utbildningsväsende (komvux, yrkeshögskola, högskola) kan man ta del av?

Att navigera bland det stora utbud som finns kan vara både svårt och kännas frustrerande men belöningen kan vara nog så stor. Det finns ett gigantiskt utbud av kortare och längre kurser som enskilda eller grupp kan delta i – och i princip alltid grattis.  Tyvärr finns inget ställe där allt är samlat så man får söka sig fram.

Inom t.ex. Yrkeshögskolan finns det många kortare kurser man kan läsa, utan att behöva läsa hela utbildningen. Kontakta gärna Erik Blomgren så hjälper han gärna till.

Regionala skräddarsydda projekt för kompetenshöjning, hur får jag mer kunskap om dem?

I princip alla regioner i Sverige har gjort någon satsning av detta slag. nästan alla startar upp under hösten 2020. Många av dessa satsningar fokuserar i någon mån på digitalisering och ökad digital kunskap. Det kommer finns goda möjligheter för de företag som deltar att kunna få stöd att ta fram utbildningar och kompetenshöjande insatser som är anpassade till företagets behov. Lista över projekt i Sydsverige

1. Coskills (Skåne/Blekinge)

2. Mind the gap (Skåne)

3. Epics satsning (Kronoberg)

4. Projekt i Kalmar

Vem kan hjälpa mig att hitta rätt utbildning?

Kontakta oss på Handelskammaren. vi har många kontakter och möjlighet att stötta med att hitta rätt utbildningar. Ring eller maila Erik Blomgren så hjälper han dig! Almi har också en del stöd man kan få och likaså bistår regionerna med en hel del stöd. Har man en klarare bild av vad företag behöver kolla upp vilka yrkeshögskoleföretag som finns nära dig. De har ofta ett stort utbud av relevanta och kvalificerade utbildningar.

0