Q&A – Leverantörsdeklaration

När kan en leverantörsdeklaration användas?

Leverantörsdeklarationen används för att styrka vilket ursprung som varor har när de säljs inom EU. Företag som exporterar varor till ett land med vilket EU har frihandelsavtal behöver styrkande handlingar från sina underleverantörer i EU för att veta vilket ursprungsland de varor har som man vidareexporterar utanför EU och att man anger rätt ursprungsland till sin kund.

Långtidsleverantörsdeklaration, var kan jag hitta den?

En ifyllbar wordmall finns på vår hemsida www.handelskammaren.com. Skriv Långtidsleverantörsdeklaration i sökrutan så hittar du den direkt.

I långtidsleverantörsdeklarationen anges ordet ”kumulation”. Vad betyder det?

Kumulation är ett begrepp som används i alla EU:s frihandelsavtal. Det gör det möjligt för exportören att ”klassa” material som inte kommer från EU som om det hade EU-ursprung. Kumulation är i de flesta fall positivt för att kunna få hela exportvaran bedömd som en EU-vara.

Kumulation finns i flera olika varianter. Här är två exempel:

  • Bilateral kumulation: Material, delar etc som ingår i en exportvara och som har ursprung i EU eller i det land dit varorna ska skickas anses vara ursprungsmaterial. Det innebär att en exportvara kan få EU-ursprung trots att inget material i den har ursprung i EU, men det har bearbetats till en exportvara i EU.
  • Diagonal kumulation: Det ger möjlighet att använda material med ursprung i land (A), bearbeta materialet inom EU och därefter exportera slutprodukten till ett annat land (C) som EU har frihandelsavtal med.

Exempel: Ett svenskt företag importerar delar från Norge (= Land A), tillverkar en exportvara i Sverige (= EU) och exporterar den till Egypten (= Land C). Både Norge, EU och Egypten tillhör det som brukar kallas för Pan-Euro-MED (PEM) som består av ett stort antal länder som har frihandelsavtal med varandra. Vilka länder som ingår i PEM måste kontrolleras av exportören då fler länder tillkommer efter hand.

0