Q&A – ATA-carnet

Vi har en kund i Italien. Vår transportör ska köra genom Tyskland och Schweiz och de säger att jag ska ansöka om en ATA-carnet för att transporten ska kunna ske genom Schweiz. Hur gör jag?

Förmodligen har din transportör missuppfattat hur en ATA-carnet används. Det är ett tullpass för varor som tillfälligt ska föras in i ett land utanför EU, t.ex. i samband med mässor eller utställningar.

För att kunna transportera varor genom ett land utanför EU kan en s.k. TIR-carnet användas. Det kallas ofta för transitering. Din transportör ska vända sig till Sveriges Åkeriföretag som utfärdar TIR-carneter, se www.akeri.se.

Vi planerar att delta i en mässa i Oslo. På mässan ska vi trycka t-shirts som vi har med oss från Sverige. I informationen från arrangören rekommenderar de att vi ska använda en ATA-carnet som vi ansöker om hos den lokala handelskammaren. Hur ska vi gå tillväga?

En ATA-carnet är ett varupass som förenklar import av varor som tillfälligt ska användas eller demonstreras i ett land utanför EU. Avsikten är att varorna ska returneras till Sverige i samma skick och antal som tidigare har exporterats härifrån. Någon försäljning får inte ske av dessa varor. Därför kan du inte använda en ATA-carnet för dina t-shirts.

Du bör därför kontrollera med den norska tullmyndigheten om de accepterar att du för in tröjorna tillfälligt och tillåter att du får deponera motsvarande norsk tull och moms vid importen. Om de säger ”ja” görs en avräkning när du reser tillbaka till Sverige och du kan få överskjutande belopp tillbaka. Om norska tullen säger ”nej” måste tröjorna förtullas i Norge och tull samt norsk moms betalas. Det är osäkert om du kan få pengar återbetalda för de tröjor som är förtullade i Norge och som du tar tillbaka till Sverige.

0