Linus Eriksson om Öresundsbrons framtid

För lite mindre än ett år tillbaka var det 20 års firande för Öresundsbron. Bron har under sin existens stött på både framgångar och motgångar. Och framtiden bådar för nya utmaningar och möjligheter. För att diskutera brons framtidsutsikter och potential har vi bjudit in Öresundsbrons nya vd Linus Eriksson. Linus tog över uppdraget som vd för Öresundsbron i november 2020 och arbetade tidigare som vd på Skånetrafiken.
Anledningen till att jag tackade ja till uppdraget var inte stål och betong, utan att bron kopplar ihop två länder. Potentialen i bron är stor.

Vidare berättar Linus om hur bilden av Öresundsregionen har förändrats på senare tid. I media lyfts oftast besvikelser som gränshinder, stängda gränser och misstro, snarare än framgångar som Orestad, Hyllie och företagandet över sundet. Detta ger en snedvridning av den allmänna uppfattningen, menar Linus.
Öresund är sammanflätat. Det går inte att stänga gränsen. Även när gränsen har varit helt stängd har ungefär 8 000 fordon och ett par tusen tågpendlare varje dag tagit sig över sundet. 

Framtiden – kommer bron att bli full?

Framtiden bjuder på många stora infrastruktursatsningar i anslutning till Öresundsregionen. En av de mest noterbara är Fehmarn Bält-förbindelsen som nyligen fått klartecken från både tysk och dansk sida. Med den nya förbindelsen kommer trycket på kapacitet för gods- och persontrafik att öka.

Flertalet rapporter har gjort prognoser och uträkningar på när brons kapacitet slår i taket. Exempelvis rapporterade Dagens Nyheter att detta kan ske inom 15 år. Öresundsbrons nya rapport menar däremot att kapaciteten är tillräcklig fram till år 2050 – givet att vissa kapacitetshöjande åtgärder vidtas på landsidan.
När det gäller vägtrafik finns det inga prognoser – oavsett Fehmarn eller inte – som säger att bron kommer att bli full. Kapaciteten för den framtida järnvägstrafiken är också tillräcklig om åtgärder sker på landsidan.

Åtgärderna på landsidan behövs både på dansk och svensk sida om sundet. Danmark planerar redan för att lösa befintliga flaskhalsar vid Kastrup, Örestad och Köpenhamn H. Samtidigt finns hittills ingen planering på svensk sida för hur man ska lösa flaskhalsarna.
Det är helt avgörande för gods och pendlingsflödena i regionen att de här åtgärderna vidtas. Det är inte mycket pengar som behövs för att åtgärda planskildheter i Svågetorp samt dubbelspår Malmö C banhallen-Östernvärn. Den stora investeringen är Malmö godsbangård. Ska vi klara av att hantera godståg från 2029 så behöver vi en godskapacitet där vi kan sätta upp långa europeiska tåg.

Vad säger Linus om fler förbindelser i Öresundsregionen? Och hur ser infrastrukturen egentligen ut på svensk sida? I videon nedan kan du se hela Linus presentation.

0