Anders Isaksson är Sveriges Bästa Lärare 2022!

Utan kompetenta och engagerade lärare ekar kunskapsområden på framtidens arbetsmarknad tomma. Det är därför hög tid att lärare premieras mer för sitt arbete och inte längre blir tagna för givet. För att lyfta vikten av inspirerande lärare i Sverige delas, för fjortonde gången, utmärkelsen Sveriges Bästa Lärare ut. Initiativtagaren Sydsvenska Industri- och Handelskammaren presenterar stolt årets vinnare: Anders Isaksson från Vaxmoraskolan i Sollentuna.

Sveriges Bästa Lärare 2022, Anders Isaksson, arbetar som idrottslärare på mellanstadiet på Vaxmoraskolan i Sollentuna. Anders har i sin roll skapat åldersanpassade aktiviteter som inkluderar samtliga elever och dessutom bidrar till en trygg gemenskap på skolan. I sitt arbete har Anders lagt ett stort fokus på motorik, utveckling och ledarskap. Detta har bland annat resulterat i en aktivitetsbana på skolan och möjligheten för eleverna att testa isvaksbad.

Juryn motivering lyder:

Anders Isaksson utmanar och uppmuntrar elever att utveckla sin självkännedom och sitt ledarskap. Genom banbrytande initiativ blir eleverna delaktiga och engagerade i sitt eget lärande och får positiva erfarenheter av idrott och hälsofrämjande aktiviteter. Anders inkluderar alla elever och ger dem möjlighet att lyckas utifrån sina egna förutsättningar och har skapat moment där eleverna får ett tydligt bevis på sin framgång och utveckling.

Ämnet idrott och hälsa fyller en viktig funktion i barns utveckling. Det är ett viktigt ämne som utgör ett fundament för att barn – och i förlängningen vuxna – ska kunna lyckas i sina övriga föresatser. Anders engagemang i sina elever och viljan att dela med sig av sitt kunnande gör honom till ett föredöme. Det är med stor glädje vi utser Anders Isaksson till Sveriges Bästa Lärare 2022.

Anders Isaksson om sitt arbete och priset:

– Jag har alltid haft ett brinnande intresse av att skapa idrottslektioner och idrottsprojekt som kräver engagemang och ett starkt ledarskap av eleverna. Det man får tillbaka är elever som tror på sig själva, sin förmåga och att man kan lyckas med allt.

Att det som jag skapat och utvecklat i mitt arbete som idrottslärare under 17 år nu uppmärksammas genom denna utmärkelse gör mig väldigt stolt. Jag har alltid gått min egen väg och trott på det jag gör, att det nu får den här uppmärksamheten är fantastiskt, meddelar Anders.


Handelskammarens årliga lärarpris delas ut efter noggrann överläggning. Juryn består av Per Samuelsson, VD och koncernchef för Beijer Group och ordförande i juryn, Charlotta Falvin, styrelseproffs, Mats Johansson, styrelseledamot i Orbit One samt Handelskammarens vice VD Per Tryding. Deltar i juryn gör även Josefine Fälth, ordförande i Sveriges elevkårer och Anders Nyberg, vinnare av Sveriges bästa lärare 2021.

Anders kommer ta emot utmärkelsen på Handelskammarens Årsmöte den 2 juni på Malmö Live.

För att följa Sveriges bästa lärare besök:
https://www.facebook.com/Lararpriset/  

0