Rätt paketerad kompetens

Författare: Caroline Höstgren. Artikeln publicerades i Sydsvenskt Näringsliv #2 2023.

Yrkeshögskolan är arbetslivets utbildningsform på så sätt att utbildningarna är helt skräddarsydda efter arbetsgivarnas behov. De är eftergymnasiala och oftast väldigt specifika i yrkesrollen som utbildningen leder till. För många arbetsgivare fyller yrkeshögskolan en viktig funktion eftersom utbildningarna kompletterar högskolans teoretiska utbildningar med mer praktisk kunskap och kompetens.

För IKEA och Ola Knutsson som är förpackningsingenjörers nätverksledare på IKEA har det varit svårt att hitta personer med rätt kompetens när det varit dags att rekrytera. De har identifierat en ny generation förpackningsingenjörer som kan vidareutveckla verksamheten. Förpackningsbranschen behöver utvecklas i takt med nya konsumentbeteenden. Det finns utbildningar med olika specialistområden men ingen utbildning har hela perspektivet från ax till limpa där man är med från ritbordet av själva produkten till återvinning av varan när den är uttjänt.

IKEA kontaktade Madeleine Leth och Henric Fröjd som arbetar som samordnare för Yrkeshögskolan Nära Dig – en samverkan mellan kommuner, skolor och organisationer i Nordöstra Skåne och delar av Kronoberg och Blekinge. De hjälpte till att samordna arbetet mellan Älmhults kommun som ska bedriva utbildningen, IKEA och de andra medverkande företagen.

För att kunna skicka in en ansökan om att bedriva en utbildning inom yrkeshögskolan behöver kompetensbehovet finnas hos fler arbetsgivare och det arbetet påbörjades under våren 2021 när utbildningen togs fram. I det arbetet bistod Handelskammaren med arbetsgivarkontakter genom sitt nätverk. Flera företag tyckte att kompetensen var precis vad de behövde och de engagerade sig i framtagning av utbildningen och de olika kurserna.

Madeleine berättar att eftersom yrkeshögskolan ska byggas utifrån arbetslivets behov av kompetens så satte de samman en projektgrupp med företag som skulle få allt på plats inför ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan. Denna grupp bestod av rektorn från utförande skola, företagsrepresentanter och Yrkeshögskolan Nära Dig som processtöd.

Ola berättar vidare att ”för IKEA innebär engagemanget i yrkeshögskolan en möjlighet att säkra rätt kompetens till de enheter som arbetar med utveckling av nya platta paket och förpackningsdesign. En yrkeshögskola är också ett sätt att ytterligare stärka förutsättningarna för människor och företag att långsiktigt växa och utvecklas på orten.”

Madeleine förklarar varför just den här utbildningen är viktig för regionen. Svaret är egentligen att den här utbildningen representerar allt kring hur YH ska fungera som bäst – det lokala eller regionala arbetslivet signalerar ett starkt behov; och för att de ska växa och skapa tillväxt behövs just i detta fall denna utbildning. YH är en fantastisk möjlighet både för våra medborgare och för hela näringslivet. Praktiken för de studerande är lång och då undervisningen är så starkt kopplad till branschen så blir matchningen nästan alltid som allra bäst.

Madeleine uppmanar andra företag som har kompetensbehov som är svåra att fylla ”Ta kontakt, signalera och beställ kompetensmöjligheter. Det är tillsammans som vi löser det framåt. Det är roligt att engagera sig i YH, det skapar era kommande medarbetare, ni får nya nätverk och gör nytta för så många. Bara hör av er så får vi ihop en kontakt eller möte, och så ser vi vad vi kan lösa framåt ihop!”

Info om yrkeshögskolan
– Yrkeshögskoleutbildningar baseras på arbetsgivares behov av kompetens.
– Utbildningarna är vanligtvis 1–3 år långa, kostnadsfria och CSN-berättigade.
– En ansökan om att få bedriva utbildning inom yrkeshögskolan kräver att ca 25 företag engagerar sig och intygar att de behöver kompetensen.
– 9 av 10 studerande får arbete efter examen.
– 94 procent av alla arbetsgivare som rekryterar från yrkeshögskolan anser att de examinerades kompetens i hög grad motsvarar de behov som krävs.

Info om utbildningen
– Förpackningsingenjör Packaging Solution Engineer – miljö och hållbarhet
– Start augusti 2023.
– Omfattning 400 yrkeshögskolepoäng (ca 2 år).
– 14 kurser, bland annat: Förpackningens effekter genom hela värdekedjan, LEAN Förpackning och automation, Miljö, hållbarhet och kravställning i en cirkulär ekonomi, två Lärande i arbete kurser (praktik) samt flera andra kurser.
– Mer info: www.almhult.se

0