Nytt lagkrav tvingar fler företag hantera visselblåsning

Författare: Andreas Jelvefors. Artikeln publicerades i Sydsvenskt Näringsliv 2023 #3.

Står ditt företag berett att hantera en visselblåsning? I december börjar nya regler gälla för företag med minst 50 anställda.
– För dem är det hög tid att sätta igång nu, säger Rebecka Thörn, advokat på advokatfirman Delphi i Malmö.

Mellanchefen på det småländska företaget upplevdes som allmänt otrevlig, nedlåtande och lynnig mot sin personal, något som kunde ligga bakom företagets problem med sjukskrivningar och uppsägningar bland personalen.

Ett typiskt HR-ärende som de flesta företag normalt sett hanterar själva. Men saken förvandlades till ett visselblåsarärende när chefen också började hota med konsekvenser för personal som ville blanda in facket. Visslan ljöd från en anställd och företaget agerade.
De kontaktade oss i våras för att få hjälp med en extern utredning. Vi såg detta som en föreningsrättskränkning, något som faller under definitionen visselblåsarärende, säger Rebecka Thörn, advokat på advokatfirman Delphi i Malmö.

Utredningen bekräftade att chefen försökt förhindra personalens kontakt med facket. Det blev en skriftlig varning, och korrigerande coachingsamtal.

Exemplet är ett ganska vanligt visselblåsarärende, som kanske inte låter så allvarligt. Men från och med den 17 december måste alla arbetsgivare med minst 50 anställda ha en visselblåsarfunktion för denna typ av ärende, förklarar Rebecka Thörn.

Förändringen är det sista steget i ikraftträdandet av visselblåsarlagen som började gälla i december 2021.
Det måste finnas möjligheter för personal att anmäla missförhållanden på arbetsplatsen, och någon lämplig person som objektivt kan bedöma ifall detta är ett visselblåsarärende, säger Rebecka Thörn.

Hittills få ärenden För att ärendet ska falla in under visselblåsarlagen krävs, något förenklat, att det handlar om missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang som antingen bryter mot lagen eller/och har ett allmänintresse.
En lösning för företag är webbapplikationer, färdiga appar, där anställda anonymt kan höra av sig. En sådan applikation behöver inte vara dyr. Men sedan ska du ha någon som har kom kompetens för att värdera anmälan, säger Rebecka Thörn.

Just att värdera ärendet juridiskt, och att säkra upp en objektiv bedömning och utredning, det är en anledning till att företag ofta väljer en extern partner för att hantera dessa frågor.
Om den utpekade är en VD eller HR-chef så vill bolaget som regel alltid ha en extern utredning. Men handlar det om personal längre ned i hierarkin så kan bolaget vanligtvis göra utredningen själv eller med guidning från en extern jurist, säger Rebecka Thörn.

Handlar om missförhållanden

Det finns ingen säker statistik över hur vanligt det är med visselblåsarärenden i Sverige. Delphi, som har flera Sydsvenska företag bland sina kunder, uppger att antalet rapporter varierar stort från företag till företag. Vissa företag får aldrig in några rapporter. Ett företag med ca 2000 anställda får enligt Delphis erfarenhet in i genomsnitt 5–6 rapporter per år. Av dessa rapporter faller ofta runt 80 procent utanför visselblåsarlagen och utgör vanligen HR-ärenden.

Trots att det inkommande flödet är förhållandevis lågt är det nu bråttom för flera arbetsgivare att hitta en organisation för att hantera eventuell framtida visselblåsning från sin personal.
Mitt råd till verksamheter med minst 50 anställda utan visselblåsarfunktion är att sätta igång direkt. Processen tar tid, säger Rebecka Thörn.

Vad är ett visselblåsarärende?

Visselblåsarlagen gäller vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang. Det ska röra sig om missförhållanden som det finns ett allmänintresse för eller förhållanden som i annat fall strider mot lagen. Det kan exempelvis röra sig om miljöbrott, allvarliga säkerhetsbrister eller bokföringsbrott.

Vad är en visselblåsarfunktion?

Visselblåsarfunktion är benämningen för det system / organisation som en verksamhet ska tillhandahålla för att anställda med flera ska kunna rapportera om missförhållanden. Många företag har en webbsida där man kan gå in och göra en anonym anmälan. Rapporteringen kan också ske på andra sätt, t.ex. på telefon. Enligt visselblåsarlagen ska man kunna rapportera både skriftligt och muntligt.

Frågor att fundera över när en visselblåsarfunktion inrättas

Vilka krav vill vi ställa på en visselblåsarfunktion?

Är det lämpligt med en digital lösning eller är det tillräckligt med traditionella kommunikationsvägar i form av telefon, post och e-post?

Vilka personer inom vår verksamhet är lämpliga för att, på ett oberoende och objektivt sätt, ta emot visselblåsarrapporter och hantera dessa?

Behöver vi externt stöd för visselblåsarfunktionen?

Hur kommunicerar vi med våra anställda kring visselblåsarfunktionen?

0