Regeringen säger nej till Hansa PowerBridge

I fredags meddelade regeringen av de inte kommer ge tillstånd till en ny likströmsförbindelse från Skåne till Tyskland. Skälet uppges vara ländernas olika elmarknader, där tyska elmarknaden inte ger korrekta prissignaler till elmarknadens aktörer. En ny förbindelse skulle därmed ge en risk för högre priser och en mer instabil elmarknad i Sverige.

Elledningen, som kallas Hansa PowerBridge, var ett gemensamt projekt mellan Svenska kraftnät och tyska 50Hertz. Elförbindelsen var planerad att kopplas mellan Hurva station i Hörby kommun och Güstrow i norra Tyskland, en totalt längd på ca 300 km.

Handelskammaren har i tidigare skrivelser till Regeringskansliet varit emot förbindelsen. I skrivelserna har vi uppgett ekonomiska, juridiska och handelspolitiska skäl till varför Hansa PowerBridge inte bör tillåtas.

Det var ett bra beslut av regeringen att avslå ansökan. Det är inte fel att slå samman elmarknaderna vid ett senare tillfälle, men då måste förutsättningarna för sammanlänkningen vara på plats, säger Per Tryding.

Ta del av Handelskammarens yttranden här:

Handelskammaren säger nej till Hansa PowerBridge

Yttrande om nätkoncession för en ledning i sträckan Hurva-danska gränsen – Hansa PowerBridge

0