Stora elbehov, men få företag har information

Tre av fyra företag har ett ökat behov av el fram till 2030. Men nästan ingen vet hur man ansöker om mer effekt. Det visar en ny rapport från Sydsvenska Handelskammaren som bygger på en enkät med nästan 1000 företag i landet.

Behov av el är inget som berör ett fåtal företag i norr. Vår enkät visar att behovet är stort och finns i hela landet. Snarast finns fler företag med stora behov i söder,” säger Per Tryding, rapportförfattare och vice vd för Sydsvenska Handelskammaren

Effektbehovet ökar och omfattar näringslivet i hela landet, med en särskilt påtaglig brist i Sydsverige där behoven inte kan tillgodoses:

Rapporten visar på företagens ökande effektbehov. Men också att det är få företag som kan frågan på djupet. I en marknad som bygger på efterfrågan är det inte hållbart,” säger Per.

Rapporten visar bland annat att det finns:

  • Brett behov: Cirka 75% av företagen förutser ökade elbehov fram till 2030. Fem procent kommer fördubbla eller mer och sådana storförbrukare finns i hela landet.
  • Kunskapsbrist: Endast 3 av 100 företag har god kännedom om processen för att ansöka om mer effekt.
  • Brist på transparens: Bara 1,4% av företagen anser att elmarknaden är transparent för kunder.

Otydliga processer, låg kännedom och transparens är utmaningar som lyfts i rapporten. Problemen blir påtagliga när 75% av alla företag har behov av mer elkraft. Många av dessa behöver en ökning av effekt på 50% eller mer.

Företagen behöver exempelvis tydliga processer för anslutning. Sammanslagning av elområdena är nödvändiga för att skapa stabila priser och förutsägbarhet. Det ger mer informerade kunder, vilket i sin tur stärker den gröna omställningen”, avslutar Per Tryding.

0