Almedalen 2024 – online

Är du inte på plats i Almedalen? Ingen fara. Vi sänder alla våra seminarier online så att du också kan ta del av Almedalens diskussioner och debatter.

Program – 26 juni

Vi sänder från Trappgränd 4 / S:T Hansgatan 16 i Visby.

08.00 – Mer väg och järnväg behövs nu – men hur?

Sverige och svenska företag behöver mer robust och stabil infrastruktur. I dagens läge är inte når inte ens befintliga vägar och järnvägar upp till standard, utan behöver rustas upp. Samtidigt kräver näringslivets tillväxt och svensk konkurrenskraft och beredskap fler spår – över hela landet.

Hur ska behovet av svensk infrastruktur tillfredsställas? Vad krävs för att få till de nödvändiga investeringarna, hur ska de finansieras – och av vem?

Seminariet sänds även på SVT.

Talare:
Fredrik Bergström, Ekonomie doktor, vd, Wikinarium
Magnus Persson, vd, Skanska Sverige
Annika Winsth, chefekonom, Nordea
Linda Snecker (V), ledamot, riksdagens trafikutskott
Ida Drougge (M), ledamot, riksdagens finansutskott

Moderator: Ellen Dahl, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

09.00 – Så kan näringslivet leda yrkesutbildningarnas expansion

Sveriges yrkesutbildningar genomgår stora förändringar. Utbildningarna ska dimensioneras, expandera och en helt ny utbildningsform håller på att testas. Samtidigt måste näringslivets behov stå i centrum så att utbildningarna levererar den kompetens som behövs mest. Utan företagens möjlighet till engagemang och påverkan på utbildningarna är inte detta möjligt. Hur kan vi hjälpas åt för att förändringen av yrkesutbildningarna blir vällyckad?

Talare:
Magnus Wallerå, Generaldirektör, Myndigheten för Yrkeshögskolan
Christina Ramm-Ericson, näringspolitisk chef/chefsekonom, TechSverige
Ewa Ekman, vd/rektor, Göteborgs Tekniska College
Lotta Sätterlund, HR-direktör, Uniper

Moderatorer: Caroline Höstgren, Expert Yrkeshögskolan, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren och Oskar Avedal, Projektledare Kompetensförsörjning, Västsvenska Handelskammaren

10.00 – Vilken finanspolitik behöver svenskt bostadsbyggande?

Stiltjen på bostadsmarknaden påverkar företagens möjligheter att rekrytera. Tvärniten i bostadsbyggandet sätter käppar för tillväxtregioner och gör det ännu svårare för människor att hitta lämpliga bostäder för olika faser i livet. När räntorna steg stagnerade bostadsbyggandet i Sverige helt.

Vilka finanspolitiska åtgärder och reformer behöver Sverige för att få fart på byggandet och få en fungerande bostadsmarknad som gör att näringslivet fortsätter att investera och skapa svenskt välstånd?

Talare:
Niklas Wykman (M), finansmarknadsminister  
Johan Löfstrand (S), vice gruppledare riksdagen, ordf. Sveriges Allmännytta
Shoka Åhrman, sparekonom SPP
Marie Passburg, Sverigechef BoKlok

Moderatorer: Christina Heikel, Stadsutvecklingsansvarig, Västsvenska Handelskammaren och Simon Helmér, vd, Östsvenska Handelskammaren

13.00 – Samverkan akademi och näringsliv – nyckeln till tillväxt?

Universiteten och högre utbildningar har visat sig vara nyckel till att svenska städer och samhällen växer och lockar till sig såväl studenter som företag. Men hur mår svensk akademi och forskning? Hur står sig Sverige i ett internationellt perspektiv? Och hur ska universitet och högskolor tillgodose företagens behov av kompetens? Hur hittar vi vägar in i forskning och akademi – och tvärtom. Använda näringslivet i undervisningen. Högskola/universitet motor för regionala utvecklingen.

Talare:
Lena Miranda, vd Linköping Science Park
Måns Svensson, rektor, Jönköping University
Peter Engberg, Vice President and Head of Strategy and Portfolio, CSO, Saab
Per Orestig, Director Shared R&D, Husqvarna Group
Ahmad Eid (M), kommunalråd, Nyköpings kommun
Niklas Sigvardsson (S), riksdagsledamot, utbildningsutskottet

Moderator: Henrik Dahlström, vd, Handelskammaren i Jönköpings län

14.00 – Så kan näringslivet bidra till Sveriges nationella säkerhet

Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har svensk säkerhet blivit en angelägenhet inte bara för Försvarsmakten, utan för hela Sverige – inklusive näringslivet. Som fullvärdig medlem i Nato, ställs nya krav på svensk försvarsförmåga och tiden då beredskapsfrågor omtalades som ett särintresse, är ett minne blott.

Utöver försvarsindustrin, hur kan svenska företags bidra till den nationella säkerheten? Vilka krav ställs? Och vilka affärsmöjligheter kopplat till försvarsförmåga och motståndskraft uppkommer?

Talare:
Beatrice Ask, landshövding, Sörmlands län
Anna Karin Hatt, vd och koncernchef, LRF, Lantbrukarnas Riksförbund
Simon Binder, senior säkerhetsarkitekt och talesperson IT-frågor, Telia Cygate
Annika Emgart, chef avdelningen för krisberedskap och civilt försvar, MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Catharina Sandberg, vd LEAD och ledamot, Regeringens försvarsinnovationsråd

Moderator: Maria Björk Hummelgren, vice vd och näringspolitisk chef, Östsvenska Handelskammaren

15.00 – Så bygger vi framtidens energisystem

Elektrifieringen är en förutsättning för att klara klimatmålen. Men morgondagens utmaningar går inte att lösa med gårdagens teknik. Den nödvändiga gröna omställningen kräver mer än dubbelt så stor fossilfri elproduktion samt smartare system för kapacitet och lagring.

Hur ser framtidens smarta energisystem ut? Och hur tar vi vara på innovationer och lokala lösningar? Och hur kan svenska företag ta lead i den globala omställningen?

Talare:
Henric Thorsén, Business Developer Director, Siemens Energy
Malin Strand, Projektledare, Fossilfritt Sverige
Mats Green (M), Energipolitisk talesperson, Sveriges riksdag
Roger Strandahl, VP Corp Comm & Gov Affairs, Uniper Sverige
Per-Anders Gustafsson, vd, Göteborg Energi

Moderator: Per Tryding, Moderator, vice vd och policychef, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

0