Prognos om elpriset: Potential för jobbtillväxt eller förlust i Skåne

Idag i Almedalen presenterade Sydsvenska Handelskammaren och Effektkommissionen en ny prisprognos för elpriser i Skåne (SE4). Baserat på prisprognosen har även en uppskattning av sysselsättningen vid olika priser gjorts.

Resultaten i korthet:

  • Om Effektkommissionens förslag genomförts kan spotpriset vara omkring 40 öre/kwh i Skåne år 2030.
  • Det betyder grovt 15 000 nya jobb i Skåne. I hela SE4 skulle de ge 25 000 nya jobb.
  • Om förslaget inte lyckas blir priset 77 euro/Mwh, vilket är en ökning mot dagens priser. Det riskerar att kosta 6 500 jobb.

Jag bedömer att sysselsättningseffekten vi skattar är i underkant, men det visar att detta är en ödesfråga för Skåne och faktiskt hela landet.” kommenterar Per Tryding, vice vd och policychef på Handelskammaren.

Prisprognosen är gjord av Energiforsk och talen på sysselsättning är skattade genom en modell Handelskammaren tagit fram. Vidare information om detta presenteras efter sommaren.

0