Sveriges Bästa Lärare

Handelskammaren delar årligen ut priset ”Sveriges bästa lärare” till en lärare som med sitt engagemang och entusiasm bidrar till den svenska skolans utveckling. Tanken är att hylla det som är bra med skolan och lyfta läraryrket. Det är lärarna som är den helt avgörande faktorn för resultatet i den svenska skolan.

Hjälp oss utse Sveriges bästa lärare

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren har sedan 2009 årligen delat ut ett pris till en lärare som har förmågan att lära ut och inspirera sina elever och kollegor. Morgondagens arbetskraft sitter i skolbänken idag och ingen skola blir bättre än sina lärare. Därför vill vi uppmärksamma goda exempel i hopp om att inspirera fler att söka sig till läraryrket.

Trots lärarnas betydelse, går mycket av deras arbetstid åt till annat än just undervisning. Det ger varken elever eller lärare schyssta förutsättningar till goda skolresultat. Läraryrkets villkor är något som är i behov av förändring och vi menar deras arbete måste värderas högre. För att hylla läraryrkets insats delar vi ut en symbolisk prissumma på 25 000 kr samt titeln “Sveriges bästa lärare”.

Vi behöver utbilda fler duktiga och engagerade lärare som tillsammans kan utveckla den svenska skolan. Priset hoppas vi därför kan vara ett av många steg på vägen mot det.

Känner du någon som ska vinna titeln som Sveriges bästa lärare?

Maila skola@handelskammaren.com och skriv:
– Lärarens namn, vilken skola och skolans ort hen jobbar på.
– Vilka speciella egenskaper har hen som lärare och ledare?
– Beskriv hur läraren gör undervisningen bättre.
– Driver hen andra projekt som sticker ut?

Tidigare års vinnare:

2023: Marie Gustafsson från Vendestigens Skola
2022: Anders Isaksson från Vaxmoraskolan
2021: Anders Nyberg från Leksands Gymnasium
2020: Philippe Longchamps från Bilingual Montessori School of Lund
2019: Maria Wiman från Östra Grundskolan i Skogås
2018: Maria Glawe från Söderslättsgymnasiet i Trelleborg
2017: Marie Ström från Kristinebergsskolan i Borås
2016: Camilla Askebäck Diaz från Södermalmsskolan i Stockholm
2015: Micke Hermansson från Västangårds skola i Umeå
2014: Linda Andersson från Angeredsgymnasiet i Göteborg
2013: Rickard Kjellgren från NTI gymnasiet i Luleå
2012: Björn Westerström från Pauli gymnasium i Malmö
2011: Annette Carlström från Katedralskolan i Lund
2010: Damir Borcak från Mönsteråsgymnasiet i Mönsterås
2009: Peter Johansson från Galären i Karlskrona

16

år i rad har priset delats ut

25 000

kronor i prissumma

0