Yrkestrainee

Under en längre tid har tillverkande företag i Sydsverige haft svårt att hitta utbildad personal. Handelskammaren satsar därför tillsammans med ett antal kommuner och utbildningsföretag på nya moderna utbildningar för vuxna.

Som yrkestrainee studerar och arbetar du samtidigt. Under utbildningsperioden får du en djupare förståelse för yrket och utveckla praktiska färdigheter genom att arbeta direkt i verksamheten. Det är en fantastisk möjlighet att bygga upp ditt professionella nätverk och öka dina chanser till anställning inom branschen.

Utbildningar

0