Sverigeförhandlingen kopplar bort sydöstra Sverige

Idag presenterade Sverigeförhandlingen vilka 13 kommuner man avser förhandla om stationslägen med.

Sverigeförhandligen har flera mål. Utöver snabb trafik mellan ändpunkterna Stockholm, Malmö och Göteborg ska den bidra till ökad regional tillgänglighet.

 – Målet om regional tillgänglighet verkar bara uppfyllas norr om Jönköping som får dubbelt så många stationer som södra Sverige, säger Stephan Müchler VD på Handelskammaren.

Handelskammaren har förordat en östlig dragning av höghastighetsbanan via Växjö.

– Vi anser fortfarande att det är den enda sträckningen som kan uppnå arbetsmarknadsförstoring i Sydsverige, säger Stephan Müchler.

Sydöstra Sverige har låg tillgänglighet enligt EU:s tillgänglighetsindex.

-Det är viktigt att dagens beslut följs upp med förstärkning av infrastrukturen i sydost i den kommande nationella infrastrukturplanen, fortsätter Stephan Müchler.

Handelskammare efterlyser också en satsning på Västkusten som har det största befolkningsunderlaget för en höghastighetsbana i Norden.

-En sträckning från Oslo via Göteborg ner till Malmö och Köpenhamn har potential att knyta ihop nordens mest tätbefolkade område och ge stora ekonomiska effekter, säger Stephan Müchler.

För frågor kontakta Stephan Müchler, VD Handelskammaren; 0708 20 35 06

0