Sydost enas om infrastrukturen

Under 2021 ska en ny långtidsplan för svensk infrastruktur tas fram. Idag lämnar Handelskammaren tillsammans med de tre sydostlänen Kronoberg, Blekinge och Kalmar län in ett gemensamt förslag kring framtidens infrastruktur. Därmed står hela sydost bakom ett paket som är både realistiskt och offensivt.

– Vi vet att vi har fått en liten andel av de statliga pengarna i de senaste besluten. Men om vi är enade tillsammans från vår sida så ökar möjligheterna att förverkliga satsningar. Alla vinner på samarbetet, säger Karin Helmersson Regionråd och ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Region Kalmar.

Paketet har diskuterats under 2020. Sydost behöver bygga ihop ett antal lokala arbetsmarknader. Samtidigt finns en utmaning genom att sydost inte har ett stambanenät för järnväg. Regionen kommer också att ligga bredvid de nya höghastighetstågen. Detta har lett till en gemensam analys med fokus på att koppla ihop regionen och koppla upp den mot stambanan. Satsningarna som lyfts fram i paketet är följande:

  • Satsningar på Kust-till-Kustbanan kan få Växjö och Kalmar/Karlskrona att växa samman.
  • Satsningar på Blekinge kustbana kan generera att Blekinge växer samman och ger tillgång till stambanorna.
  • Satsningar på Stångådalsbanan och Tjustbanan skapar arbetsmarknadsförstoring i Kalmar län.

– Vi visar att vi är realistiska men har också en tydlig vision och målbild om att bygga ihop regionen. Det kan vi bara göra om vi ser helheten över länsgränserna, säger Sven Sunesson 1:e Vice ordförande Regionstyrelsen, Region Kronoberg.

– Vi har hittat förslag som uppfyller nationella transportpolitiska mål om hållbarhet och bidrar till tillväxt. Regeringen kan vara trygg med att det är väldigt väl förankrat med politik och näringsliv, säger Anders Borgehed, Regionchef Sydost, Handelskammaren.

Paketet presenterades redan tidigare i veckan för riksdagsledamöter i sydost och nu kommer det in i den officiella remissen till regeringen som ett gemensamt förslag.

– Det är vår tur nu. Vi har arbetat hårt för en balanserad plan och skapat en unik enighet. Nu ska vi fortsätta och visa regering och riksdag att den här satsningen faktiskt är bra för Sverige och når de politiska nationella målen, säger Johan Sandberg ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Region Blekinge.

Kontaktuppgifter:

Anders Borgehed, Regionchef Sydsvenska Handelskammaren
Anders.borgehed@handelskammaren.com
Tel: +46 (0)76 547 00 43

Johan Sandberg, Ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Region Blekinge
johan.sandberg@moderaterna.se
Tel: +46 (0)79 073 48 77

Sven Sunesson, 1 vice ordförande Regionstyrelsen, Region Kronoberg
sven.sunesson@kronoberg.se
Tel: +46 (0)70-761 63 97

Karin Helmersson, Regionråd Region Kalmar
karin.helmersson@regionkalmar.se
Tel: +46 (0)480-831 00

0