Remissvar till ”Trafikförsörjningsprogram Kronobergs län 2021–2030 med utblick”

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren har tagit del av ”Trafikförsörjningsprogram Kronobergs län 2021–2030 med utblick” som Region Kronoberg utsände den 3 maj 2021.

Handelskammaren anser att trafikförsörjningsprogrammet svarar på många av de utmaningar och behov som länet står inför och tillstyrker beslut om antagande med några kommentarer:

  • Trafiken mellan de tre residensstäderna i sydost Växjö, Kalmar och Karlskrona bör betonas ytterligare med fokus på såväl snabba resor som tågsystem för lokala resor. Utveckling av såväl infrastrukturen som kollektivtrafiken i denna triangel anser Handelskammaren vara det viktigaste för att på sikt skapa tillväxt i sydöstra Sverige.
  • Betydelsen av trafik mellan Markaryd och Laholm/Halmstad bör lyftas upp.
  • Handelskammaren ser behov av att ytterligare utveckla 800-bussarna.
  • Handelskammaren vill understryka vikten av kopplingarna till Regionsamverkan Sydsveriges positionspapper. Dessa är väldigt positiva och skapar länsövergripande målbilder.
  • Gällande målen avser vi att målen om tillgänglighet bör vara prioriterade.

Sammanfattningsvis anser Handelskammaren att;

  • Handelskammaren tillstyrker beslut om antagande av Trafikförsörjningsprogram Kronobergs län 2021–2030 med utblick”med ovanstående kommentarer.
0