Trafikverket backar om hastighetsbegränsningar

I månadsskiftet meddelade Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon att de beslutat att avvakta med föreslagna hastighetsbegränsningen tills den nationella planen 2022–2033 och regionala planer är beslutade. Hastighetsbegränsningarna var främst riktade till vägar skyltade med 90 km/h, där förslaget var att sänka hastigheten till 80 km/h.

Förslaget har bemötts med kritik från flertalet aktörer, där bland Handelskammaren som vid upprepande tillfällen motsatt sig omskyltningen. En av de främsta anledningarna är att hastighetsbegränsningar hade blivit på bekostnad av regionernas tillgänglighet både reellt och i relativa termer. Den reala försämringen hänger samman med eftersläpande underhåll som gör att kapacitet successivt minskar. Detta hade inneburit en kostnad som bärs lokalt genom sämre produktivitet för att nå övergripande nationella mål. Vilket hade resulterat i att beslutet hade satts i direkt konflikt med regeringens mål att svensk infrastruktursatsning ska ge förutsättningar i hela landet.

Handelskammaren välkomnar därmed beslutet att avvakta med förslaget.

0