Regeringen satsar på yrkesutbildningar som ger den kompetens arbetsgivare behöver

Tisdagen den 12 september meddelade regeringen satsningen på yrkesutbildningar i den kommande budgeten. 1 362 miljoner kronor tillförs för att förstärka regionalt yrkesvux och att 385 miljoner kronor tillförs för yrkeshögskoleutbildning för 2024. Satsningen innebär att yrkesvux kommer att få 16 500 fler platser och ytterligare 3 000 platser förstärks yrkeshögskolan med. Arbetsgivare uppger att merparten av kompetensbehoven är på gymnasial nivå vilket innebär att satsningen är välriktad. Det statliga stödet för yrkesvux motsvarar i dag ca 65 000 platser för utbildningar till exempelvis elektriker, undersköterska och kock.

Att antalet utbildningsplatser ökar betyder inte att alla platser fylls per automatik. För att detta ska bli en omedelbar framgång behövs bra utbildningsmöjligheter som möjliggör för deltagare att studera, något vi lyfte vid dagens seminarium i riksdagen när vi var några från Handelskammaren och pratade om yrkesutbildning på det första i serien av flera Tillväxttorsdagar

Vi på Sydsvenska handelskammaren ser positivt på utökningen av yrkesutbildningar och hör dagligen i dialog med våra medlemsbolag att kompetensbristen är ett av de största hindren för företagens tillväxt. Av den anledningen arbetar vi på Handelskammaren för att öka tillgången till yrkesutbildad kompetens, detta gör vi genom att arbeta för fler och bättre utbildningar anpassade efter arbetsgivarnas behov på både yrkesvux, genom lärlingsanställning och yrkeshögskolan.

0