”Ny järnväg bygger inte bort bilköerna.”

Debattartikeln publicerades i Sydsvenskan 2023-09-21.

Miljöpartiet vill inte satsa på skånsk framkomlighet om det innebär förbättring av E6. Vi måste prioritera, menar debattörerna (Se artikeln här).

Men resonemangen bygger på önsketänkande och kanske också ett behov att hitta politiska konfliktytor där trafikslag ställs emot varandra. Det är en omodern syn.

I realiteten öppnar Fehmarn Bält-tunneln 2029 och fram till dess har Skåne – i synnerhet västkusten – vuxit och förtätats ytterligare.

För att hantera ökande transittrafik och växande arbetsmarknader behövs ett sammanhållet trafiksystem och i det behövs både mer spår och mer väg. Varken Skåne eller dess städer kan växa om bara ett trafiksystem ska gynnas för att tillfredsställa ideologiska behov. Tåg är extremt effektivt för vissa typer av resor och transporter, men bilen erbjuder annan funktionalitet. Den är flexibel och kan bära mer specialiserad högvärdestransport.

Bilens klimatprofil genomgår ett epokskifte och är en av de mest synliga aspekterna av den gröna omställningen. Därför pratar många av bilens motståndare i stället om ytbrist i städer som en utmaning för bilen, att den helt enkelt inte kan få plats. Men det resonemanget bortser från att människor söker sig till städer mycket på grund av deras tillgänglighet för arbete och fritid. I en hel del relationer är bilen och dess unika möjligheter en integrerad förutsättning för staden. Väljer man bort bilen så väljer man också bort delar av stadens funktionalitet. Många ser också stora möjligheter med småskalig mobilitet som ny teknologi erbjuder genom utveckling av dagens bilar.

Skåne behöver mer kapacitet i form av ett sammansatt trafiksystem.

Staten har i decennier prioriterat bort Skåne, vilket vår genomgång av de senaste planbesluten visar.

Detta är i strid med de svenska transportpolitiska målen och hotar svensk tillväxt, inte minst skånsk tillgänglighet. Som planeringsläget är nu, så är nya stambanor genom Skåne inte på plats förrän på 2040-talet. Förhoppningsvis kan detta påskyndas, men för närvarande saknas erbjudanden om lösningar under 20-talet.

Om vi inte löser vägtrafiken inom kort kommer Skåne ha stora problem. Transittrafiken kommer tränga undan pendling och det är ett hot mot välfärd och städernas utveckling. Sydsvenskan uppmärksammar nu väg 108 som – tillsammans med andra mindre vägar – kommer att belastas ännu mer om E6 inte förbättras.

Skåne behöver mer kapacitet i form av ett sammansatt trafiksystem. Vi kan inte bara ha tåg, eller bara bil. Idag ser vi ut att stå med varken eller om inget görs. Det som kan lösas snabbast och ger mest systemeffekt nu, det är E6.


Ellen Dahl, Regionchef Policy södra Halland och Skåne.

0