Elläget inför vintern

Författare Per Tryding. Från Sydsvenskt Näringsliv nr3 2023

Goda och dåliga nyheter om elen

Vintern 2022/23 var en stor utmaning för elförsörjningen hos våra företag. Europeiska nätbyrån Entso lade fram en rapport som visade att elområde SE4 (Sydsverige) har det sämsta effektläget i hela Europa. Regeringen höll presskonferens och manade till sparsamhet. Myndigheterna förberedde för planerad bortkoppling av företag och hushåll från elnätet. Och priserna spikade.

Hur ser det ut 2024 och framåt då?

Svaret är att det finns både goda och dåliga nyheter. Här är de viktigaste

God nyhet 1 – fyllda lager och kärnkraft i drift

Till de goda nyheterna hör gaslagren i både Danmark och Tyskland är välfyllda. Tyskland har gjort sig av med sitt beroende av rysk gas på rekordtid. Man har skaffat flytande gas som tas emot i nya anläggningar i hamnarna. Vattenmagasinen är fyllda och en del tyder på att franska kärnkraftverk har sin värsta period bakom sig. Det är bra för det ger trygghet i försörjningen – även om priserna såklart kan gå upp och ned.

God nyhet 2 – en plan på plats

Effektkommissionen har tagit fram en strategi för hur vi kan gå från 15 % egenförsörjning till 50% år 2030. En konkret och bra plan som kan påbörjas redan nu. Ger inte så många KWh inför vintern, men viktigt för att få fart på frågan. Siffran gäller Skåne, men det betyder mycket för hela Sydsverige. Strategin backas upp av alla aktörer, politiken, stora elkunder och handelskammaren.

God nyhet 3 – Öresundsverket ger trygghet

Men när vårt elområde blir större kommer det att trycka ner priserna

Öresundsverket kommer igång under 2024. Troligen inte under vintern i början av året, men senare. Kraftvärmeverket (som alltså producerar både elektrisk kraft och värme) var på väg att läggas ned, men kan nu komma igång igen. Otroligt viktigt för stabiliteten i elnätet i regionen. Och en långmila-seger för Handelskammaren som drivit detta sedan 2019.

God nyhet 4 – dagens elområde försvinner, troligen.

Under 2024 kommer frågan om att rita nya elområden äntligen upp skarpt i Sverige. Det leder med stor sannolikhet till att elområde fyra försvinner och slås ihop med dagens elområde 3. De exakta gränserna är inte klara. Kanske bryts Stockholm ut som nytt elområde 4, kanske inte. Men när vårt elområde blir större kommer det att trycka ner priserna. Och det är början på att avskaffa elområdes-splitten helt.

Tyvärr finns också en del mindre bra nyheter

Dålig nyhet 1 – ny flödesmetod ger 20% ökade priser

I januari 2024 ska ett nytt sätt att beräkna flödena i elnäten börja gälla. Tanken är god i teorin eftersom den skall öka utnyttjandet av ledningarna vilket bör öka utbudet av el och påverka priser neråt. Men när modellen simulerats på nordiska förhållanden ser det ut som att det i praktiken kommer att bli omkring 20% högre priser i elområde 4.

Handelskammaren har föreslagit att införandet skjuts upp, för detta är inte en rimlig eller acceptabel effekt. Och det är inte heller det som var meningen med modellen.

Dålig nyhet 2 – Vår beredskap är (ännu) inte god

Hanteringen av förra vinterns nedkopplingsrisk av elnätet var inte godkänd från myndigheterna sida. Företag fick inga besked och om det fanns en åtgärdsplan så var den sparsamt kommunicerad. Dessutom gjordes inga tester på om uppstart med mera fungerade som det ska. Handelskammaren har påtalat för regeringen att både förberedelser och kommunikation behöver bli bättre inför nästa vinter. Läget är ju i grunden fortfarande oförändrat i Sverige, även om omvärlden är något bättre. Och vädret vet vi inget om.

Dålig nyhet 3 – allt tar tid och ännu mer tid

Även om man kan hoppas att ”the bottom is nådd”, så är egentligen väldigt lite fundamentalt annorlunda inför vintern 2023/2024. Under året kommer förhoppningsvis en del på plats, men elsystem fixar man inte på en kafferast – varken nät eller produktion. Men behoven och efterfrågan ökar desto snabbare. I luckan mellan behov och tillgång finns den stora risken för att tillväxt och innovation kommer i kläm.

0