Skrivelse till Infrastrukturministern och Trafikutskottet

Satsa på spadklara projekt för att stimulera svensk tillväxt

Även om infrastruktur främst innebär långsiktiga förbättringar för tillväxten finns goda möjligheter att åstadkomma skyndsam stimulans av ekonomin genom att påskynda projekt som är färdigplanerade.

Sydsvenska Handelskammaren har identifierat en lista med projekt i Sydsverige som är av strategisk betydelse och geografiskt placerade så att de ger bred ekonomisk stimulans i hela regionen.

Det är i samtliga fall projekt som har prioriterats i planarbetet och planerats klart av Trafikverket. Vi hemställer att regeringen beslutar att verkställa dessa så att de snabbt kan byggas och förverkligas.

Det rör sig om investeringar med hög avkastning som ger ökad tillgänglighet för viktiga regioner med hög andel exportföretag och som vi bedömer kommer att drabbas hårt av coronakrisen.

  • E22 Lösen – Jämjö, motortrafikled
  • Väg 27 Backaryd – Hallabro, mötesfri väg.
  • Väg 19 Bjärlöv – Broby, mötesfri väg
  • Väg 25, utbyggnad av Österleden i Växjö

Väg 25 är ett exempel på ett projekt som fördröjs av hantering på Länsstyrelsen. Övriga ligger redan på regeringens bord. Den sammantagna prislappen för dessa projekt landar på strax över 1,5 miljarder kronor och spaden kan vara i marken redan 2021.

Det finns ytterligare projekt av detta slag i Sverige. Ett flertal järnvägsinvesteringar är exempelvis intressanta, men ligger planeringsmässigt inte så till att de kan genomföras i omedelbar närtid. Vi föreslår att regeringen identifierar och snabbutreder hur dessa kan påskyndas.

I bilagan analyseras frågan mer utförligt av Handelskammarens chefekonom, fil.dr. Sara Åhlén Björk.

Malmö den 3 september 2020
SYDSVENSKA INDUSTRI- OCH HANDELSKAMMAREN

Stephan Müchler
VD

0