Äntligen Almedalen!

Efter två år med inställd politikervecka i Almedalen är det äntligen dags igen! Almedalsveckan är en viktig arena för oss att träffa politiker, samarbetspartners och medlemmar för att driva våra frågor framåt och delta i debatten.

I år gör handelskamrarna i södra Sverige gemensam sak och arrangerar en arena för näringslivets viktigaste frågor. Tillsammans med Västsvenska-, Östsvenska- och Jönköpings Handelskammare erbjuder vi ett fullspäckat program. Vi ses i Visby!

Program 3 juli

Plats: Gotlands media, Kopparviksgatan 11

16:30-18:00 Handelskammarmingel med 100-listan

Kicka igång Almedalsveckan med oss! Varmt välkomna på mingel med fokus framtidens styrelsearbete! Ökad kompetens och jämställdhet i styrelserummen är framtiden. Vi bjuder på mingel med inspirerande talare, bubbel och snacks precis intill havet. Vi avslutar i lagom tid för att kunna promenera till veckans första partiledartal. Begränsat antal platser, varmt välkommen!

Arrangör: Östsvenska Handelskammaren, Västsvenska Handelskammaren, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Jönköpings Handelskammare


Program 4 juli

Plats: Agenda 2030-sekretariatet på Strandgatan 15 C

08:00 Ska Sverige hänga med på tåget eller lämnas på perrongen?

Allt fler företag och organisationer uppmanar sina medarbetare att välja tåg vid resor mellan huvudstaden och Götaland. För att möta den ökade efterfrågan på järnvägstransporter för personer och gods krävs nya stambanor. Är våra politiker med på tåget, eller väljer de att lämna Sverige på perrongen?

På scen: Monica Lingegård, vd SJ; Bo Lennart Nelldal, KTH Järnvägsgruppen och Ted Söderholm, vd Green Cargo

Arrangör: Västsvenska Handelskammaren, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Östsvenska Handelskammaren

09:00 Välkommen till Almedalen – Hur når näringslivet sina mål med sitt deltagande?

Hur får man som representant för sitt företag eller näringslivet i stort ut det mesta av sitt besök under Almedalsveckan? Var ska man gå, vilka mingel och vilka seminarier får man inte missa?

På scen: Stephan Müchler, vd, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren; Johan Trouvé, vd, Västsvenska Handelskammaren ;Simon Helmér, vd, Östsvenska Handelskammaren och Mia Stuhre, projektledare Almedalsveckan, Region Gotland 

Arrangör: Östsvenska Handelskammaren

10:00 Fordonselektrifiering från Luleå till Lund – därför ska vi satsa på Västsverige

Det västsvenska fordonselektrifieringsklustret är till nytta för hela landet, från Luleå i norr till Lund i söder. Men vad krävs för att det ska fortsätta bidra till sysselsättning, tillväxt och välfärd?

På scen: Martin Linder, ordförande Unionen; Pia Sandvik, vd Rise AB; Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen och Ann-Louise Lökholm, vd Sweco Sverige

Arrangör: Västsvenska Handelskammaren

12:00 Lunchseminarium: Hur får hela Sverige billig och säker el?

De olika elpriserna i Sverige splittrar landet, och skapar olika förutsättningar för företagsklimatet och hushållens köpkraft. Under ett lunchseminarium förklaras och diskuteras de viktigaste förslagen för att få lägre och mer enhetliga priser.

Arrangör: Sydsvenska Handelskammaren, Västsvenska Handelskammaren, Östsvenska Handelskammaren

13:30 Den mellanstora stadens attraktivitet

Unga vill helst bo i mellanstora städer. Men hur attraktiva är kommunerna som ligger utanför storstädernas kransområden? En jämförelse av 29 kommuner i Västsverige, Skåne och Mälardalen. 

Arrangör: Västsvenska Handelskammaren

14:30 Fossilfria värdekedjor – affärsmöjligheter och utmaningar

Sverige och världen ställer om från fossila bränslen till fossilfria alternativ. Omställningen skapar såväl möjligheter som problem. Erfarenheter från näringslivssatsningar i landet visar att det blir allt viktigare att fokusera på hela värdekedjan för att hantera problem och skapa affärsmöjligheter

Arrangör: Sydsvenska Handelskammaren

15:30 Ett skepp kommer lastat: Vilken roll spelar hamnarna och sjöfarten i den regionala utvecklingen?

Sveriges tillväxtstråk ligger nära vatten och hamnarna har en särställning i svensk infrastruktur och transportsystem. Men vilken roll spelar de för den regionala utvecklingen? Och hur kan industri och hamnar samarbeta för att öka hållbar tillväxt?

På scen: Douglas Heilborn, vd Oxelösunds hamn; Ola Hjärtström, vice vd Norrköpings hamn; Anders Boman, Chief Operating Officer Rederi Gotland; Lars Lundin, vd Holmen Paper och Jesper Kansbod, Head of Governmental Relations SSAB

Arrangör: Östsvenska Handelskammaren

16:30 Yrkesutbildning för vuxna – utmaningar och möjligheter

En bristfällig kompetensförsörjning är många företags största hinder för ökad tillväxt. Komvux har fått allt större uppmärksamhet som en viktig motor i den svenska kompetensförsörjningen. Men idag står vuxenutbildningen med tomma utbildningsplatser och utbildningar läggs ner pga. dålig ekonomi.

På scen: Anna Ekström, Utbildningsminister, Alireza Akhondi, Riksdagsledamot, Centerpartiet, Sezgin Kadir, VD, Kraftringen, Rasmus Flick, Projektutvecklare, Västsvenska Handelskammaren och Anders Johansson, utbildningsstrateg arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen, Göteborgs stad (Arbvux)

Arrangör: Sydsvenska Handelskammaren

Hela programmet för Almedalsveckan med samtliga arrangörer och evenemang hittar du på almedalsveckan.info

0