Rekordsatsning i Sydost

I dag har regeringen meddelat att de i den kommande nationella planen för infrastruktur gör en ytterligare satsning på väg och järnväg i Sydost. I satsningen nämns Sydostlänken, Kust-till-kustbanan, väg E22 och väg 25.  

I pressmeddelandet kommenterar infrastrukturminister Tomas Eneroth beslutet: 
Som Kronobergare är jag extra glad över att i dag kunna presentera en historisk satsning på både järnväg och väg. Aldrig tidigare har en regering satsat ett så högt belopp på infrastruktur i sydöstra Sverige. Det här kommer betyda fler tåg, fler tåg i tid och säkrare vägar, säger Eneroth. 

Handelskammarens Regionchef Policy Sydost, Anders Borgehed, har under flera år verkat för att dessa satsningar ska genomföras.  
Det känns oerhört roligt och nödvändigt att regeringen nu prioriterar sydöstra Sverige. Vi har långsiktigt arbetat fram en gemensam agenda mellan näringslivet och politiken i Sydost, ett arbete som nu har gett resultat. Sydostlänken, Kust-till-Kustbanan och E22:an har varit precis de satsningarna vi har slagits för så därför känns dagens beslut extra glädjande, säger Anders. 

Följande satsningar tillkommer i den kommande nationella planen för infrastruktur: 

Sydostlänken 
3,9 miljarder till Sydostlänken. Satsningen innebär helt ny bana mellan Olofström och Blekinge kustbana samt upprustning och elektrifiering av befintlig järnväg mellan Älmhult och Olofström. Regeringen tillför ytterligare 2 miljarder kronor jämfört med Trafikverkets förslag på 1,9 miljarder kronor. 

Kust-till-kustbanan 
Ny satsning på dubbelspår på sträckan Växjö-Räppe som är den första etappen av Kust-till-kustbanan Växjö-Alvesta. Det kommer att förbättra pendlingsmöjligheterna och bidra till större arbetsmarknadsregioner.  

Väg E22 
Regeringen satsar även på att bygga om E22 Ronneby Ö-Nättraby till motorväg. Vägen är hårt trafikerad och har i dag relativt låg standard där köbildning uppstår i högtrafik. Regeringen tillför ytterligare 500 miljoner kronor jämfört med Trafikverkets förslag. 

Glasporten 
Vid rastplats Glasporten på väg 25 i Nybro byggs en ny trafikplats som ersätter en olycksdrabbad korsning. 

Följ Handelskammarens arbete med infrastruktursatsningarna här:  
Sydostpaketet
Unik samverkan i Sydost: Tre förslag ska ge 4 miljarder i satsningar
e22.eu
Bygg ut sträckan Växjö–Alvesta
Förslag till nationell plan för infrastruktur 2022-2033
Trafikverkets förslag besvikelse
Remissvar till ”Regional transportplan för Kalmar län 2022–2033”
Remissvar till ”Länstransportplan för Kronobergs län 2022–2033”

Läs mer om vårt arbete här >0